Категории
Отпадъци

Полезна информация

  1. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
  2. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно бъдещите стъпки в управлението на биоотпадъците в Европейския съюз
  3. ПРОУЧВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА КРАЙ НА ОТПАДЪКА ЗА КОМПОСТА – превод на български език, на оригиналния документ на JRC IPTS – END OF WASTE CRITERIA final report, с подкрепата на TWINING PROJECT BG/07/IB/EN/02 “WASTE CONTROL”

Семинар на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ В АВСТРИЯ – ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ”, с подкрепата на TWINING PROJECT BG/07/IB/EN/02 “WASTE CONTROL”

Семинар на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ В ЕВРОПА – ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ” , организиран от Европейската Комисия, чрез Инструмент за техническа помощ и обмяна на информация (TAIEX), със съдействието на Министерство на околната среда и водите.