Категории
Отпадъци

Заповеди и решения

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2022 г.

Заповед №_461/03.06.2022 г._ (Публикувана на 03.06.2022 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2021г.

Заповед №462/03.06.2022 г._ (Публикувана на 03.06.2022 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2021г.

 Решение №125_25.07.2022 г. за допуснати фактически грешки в Заповед № 462/03.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите (публикувано на 03.08.2022 г)

Приложение № 1 към Заповед № РД-462/03.06.2022 г.на министъра на околната среда и водите.

Приложение № 2 към Заповед № РД-462/03.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение № 3 към Заповед № РД-462/03.06.2022 г.  на министъра на околната среда и водите.

Приложение № 4 към Заповед № РД-462/03.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение № 5 към Запове № РД-462/03.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение № 6 към Заповед № РД-462/03.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите.

 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2018 г.
 
Заповед №РД-278/15.05.2018 г. (публикувана на 18.05.2018 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2017 г. 
Заповед №РД-279/15.05.2018 г. (публикувана на 18.05.2018 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организация по оползотворяване на отработени масла "Норд Масла" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за масла за 2017 г. 
Заповед №РД-280/15.05.2018 г. (публикувана на 18.05.2018 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организация по оползотворяване на отработени масла "Ойл Рециклейшън" ЕООД, които следва да заплатят продуктова такса за масла за 2017 г. 
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2017 г.
 
Заповед №РД-320/15.05.2017 г. (публикувана на 18.05.2017 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организация по оползотворяване на отработени масла "Норд Масла" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за масла за 2016 г. 
Заповед №РД-322/15.05.2017 г. (публикувана на 18.05.2017 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2016 г. 
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2016 г.
 
Заповед №РД-255/16.05.2016 г. (публикувана на 18.05.2016 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2015 г. 
Приложения №№ 1, 2, 3, 4 и 5 към Заповед № РД-255/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2015 г.
 
Решение № ООп-ОМ-02-03/07.08.2015 г.(публикувано на 11.08.2015 г.) на министъра на околната среда и водите, съгласно което министърът на околната среда и водите отнема Разрешение № ООп-ОМ-02-00/08.03.2013 г. на  организация по оползотворяване на отработени масла „Еко масла” АД.
Решение №133/17.07.2015г. (публикувано на 17.07.2015г.) за поправяне на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед  № РД-341/21.05.2015г. на министъра на околната среда и водите 
Съобщение (публикувано на 16.07.2015г.) за започване на производство по реда на чл. 91, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за отнемане на разрешението на "Еко масла" АД 
Заповед №РД-507/13.07.2015 г. (публикувана на 14.07.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за заплащане на продуктова такса за пуснати на пазара масла през месеците август, октомври и декември 2014 г. от "ЛУБС ЕКСПЕРТС" ЕООД, като член на организацията по ополозотворяване "ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ" АД, който не е заплатил дължимото възнаграждение 
Заповед №РД-506/13.07.2015 г. (публикувана на 14.07.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организацията по оползотворяване на отработени масла "ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ" АД, които не следва да заплащат продуктова такса за пуснати на пазара на Р България масла за 2014 г. 
Заповед №РД-505/13.07.2015 г. (публикувана на 14.07.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организацията по оползотворяване на отработени масла "ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН" ЕООД, които не следва да заплащат продуктова такса за пуснати на пазара на Р България масла за 2014 г. 
Заповед №РД-422/11.06.2015 г. (публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за организация по оползотворяване на отработени масла  "Еко масла" АД, която следва да заплати продуктова такса за масла за 2014 г. 
Заповед №РД-343/21.05.2015 г. (публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "НОРД МАСЛА" ЕАД, организация по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2014 г. 
Заповед №РД-341/21.05.2015 г. (публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЛУБРИКА-ЕКОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ" ЕООД, организация по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2014 г. 
Заповед №РД-339/21.05.2015 г. (публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА" ООД, организация по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2014 г. 
Заповед №РД-342/21.05.2015 г. (публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за заплащане на продуктова такса за пуснати на пазара масла през 2014 г. от "БАЛКАНПРОДЖЕКТ" ООД, като член на организацията по оплозотворяване "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА" ООД, който не е заплатил дължимото възнаграждение 
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2014 г.
 
Заповед №РД-397/22.05.2014 г. (публикувана на 22.05.2014 г.) на министъра на околната среда и водите за заплащане на продуктова такса за пуснати на пазара масла през 2013 г. от "Ви Ай Ес Аутомобиле"ЕООД, като член на организация по оплозотворяване, който не е заплатил дължимото възнаграждение 
Заповед №РД-390/20.05.2014 г. (публикувана на 22.05.2014 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2013 г. 
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2013 г.
 
Решение №162/25.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № РД - 454/23.05.2013 г.
Заповед №РД-454/23.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2012 г.
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2012 г.
 
Заповед №РД–425/30.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2011 г.
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2011 г.
 
Заповед №РД–325/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2010 г.