Категории
Отпадъци

Полезна информация

„Национално планиране на управлението на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води в България”, заключителен семинар по българо-германски проект за техническа помощ в областта на управление на утайките от ПСОВ

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА ПО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (Заповед № РД-ОП-39 от 08.07.2011 г.)