Категории
Отпадъци

Заповеди и решения

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2022 г.
 
Заповед № РД-995/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите, с която се определя "Еко Партнърс България" АД да заплати продуктува такса поради недоказано изпълнение на задълженията й за рециклиране на отпадъци от опаковки съгласно чл. 9, ал. 1, във връзка с ал. 2 и § 3а, ал. 1, т. 1 от ПЗР на НООО за 2021 г. (публикувана на  21.10.2022 г.)
 
Заповед № РД-997/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Еко Партнърс България" АД, организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за  2021 г. (публикувана на  21.10.2022 г.)
 
Заповед № РД-996/21.10.2022 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Еко Партнърс България" АД, организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за  2021 г. (публикувана на 21.10.2022 г.)
 
Заповед № РД-884/30.09.2022 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Булекопак" АД, организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за  2021 г. (публикувана на 03.10.2022 г.)
 
Заповед № РД-880/30.09.2022 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Булекопак" АД, организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за  2021 г. (публикувана на 03.10.2022 г.)
 
Заповед № РД-886/30.09.2022 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Екобулпак България" АД, организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за  2021 г. (публикувана на 03.10.2022 г.)
 
Заповед № РД-879/30.09.2022 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Екобулпак България" АД, организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за  2021 г. (публикувана на 03.10.2022 г.)
 
Заповед № РД-883/30.09.2022 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Екопак България" АД, организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за  2021 г. (публикувана на 03.10.2022 г.)
 
Заповед № РД-881/30.09.2022 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Екопак България" АД, организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за  2021 г. (публикувана на 03.10.2022 г.)
 
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2021 г.
 
На основание на чл. 92, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците информираме всички заинтересовани лица за издадено Решение № 240/22.11.2021 г. на министъра на околната среда и водите за отнемане на Разрешение № ООп-ОО-7-00/05.12.2016 г., изменено с Решение № ООп-ОО-7-01/18.10.2018 г., и с продължен срок на действие с Решение № ООп-ОО-7-02/03.11.2021 г., с което на "Еко Партнърс България" АД е разрешено да извършва дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки (публикувано на 24.11.2021 г.).
 
Заповед № РД-491/10.05.2021 г. (Публикувана на 18.05.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2020 г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-491/10.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-491/10.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-491/10.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-491/10.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-491/10.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Заповед № РД-490/10.05.2021 г. (Публикувана на 18.05.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2020 г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-490/10.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-490/10.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-490/10.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-387/07.04.2021 г.  на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Екоколект" АД, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2020 г.
Приложениe към Заповед № РД-387/07.04.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-386/07.04.2021 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Екоколект" АД, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2020 г. 
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2020 г.
 
Заповед № РД-351/04.05.2020 г. (Публикувана на 04.05.2020 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2019 г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-351/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-351/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-351/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-351/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-345/04.05.2020 г. (Публикувана на 04.05.2020 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2019 г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-345/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-345/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-345/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-345/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-322/22.04.2020 г. (Публикувана на 29.04.2020 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Екобулпак" АД, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2019 г.
Приложениe към Заповед № РД-322/22.04.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe към Заповед № РД-322/22.04.2020 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Приложениe към Заповед № РД-322/22.04.2020 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Заповед № РД-321/22.04.2020 г. (Публикувана на 29.04.2020 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Екобулпак" АД, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2019 г.
Приложениe към Заповед № РД-321/22.04.2020 г. на министъра на околната среда и водите.
  
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2019 г.
 
Заповед № РД-386/15.05.2019 г. (Публикувана на 16.05.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2018 г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Приложениe № 2 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Приложениe № 3 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Приложениe № 4 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 5 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-385/15.05.2019 г. (Публикувана на 18.05.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2018 г.
Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-385/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
 
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2018 г.
 
Заповед № РД-285/15.05.2018 г. (Публикувана на 18.05.2018 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2017 г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-285/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-285/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-285/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Приложениe № 3 към Заповед № РД-285/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-285/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 5 към Заповед № РД-285/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-284/15.05.2018 г. (Публикувана на 18.05.2018 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2017 г.
Приложения №№ 1, 2 и 3 към Заповед № РД-284/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
   
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2017 г.
 
Заповед № РД-315/15.05.2017 г. (Публикувана на 18.05.2017 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2016г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-31515.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-315/15.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-315/15.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-315/15.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-316/15.05.2017 г. (Публикувана на 18.05.2016 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2016г.
Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-316/15.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите.
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2016 г.
 
Заповед № РД-262/16.05.2016 г. (Публикувана на 17.05.2016 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2015г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-262/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-262/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-262/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-262/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-263/16.05.2016 г. (Публикувана на 18.05.2016 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2015г.
Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-263/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите.
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2015 г.
 
Заповед № РД-346/21.05.2015 г. (Публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2014г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-346/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-346/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-346/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-346/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-346/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-347/21.05.2015 г. (Публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2014г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-347/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-347/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-347/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-347/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2014 г.
 
Заповед № РД-916/01.12.2014 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно която организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоресурс България” АД следва да заплати продуктова такса за опаковки.
Заповед № РД-486/26.06.2014 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно която организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Репак” АД следва да заплати продуктова такса за опаковки.
Заповед № РД-373/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2013г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-373/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-373/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-373/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-373/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-374/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2013г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-374/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-374/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-374/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 4 към Заповед № РД-374/16.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2013 г.
 
Решение № ООп - ОО - 2 - 01/15.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите за изменение на Решение № ООп - ОО - 2 - 00/16.01.2013 г. на "Екоколект" АД въз основа на настъпила промяна в актуалното състояние по Търговския регистър.
Заповед № РД-530/03.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите, с която сe определя "ДАР-999" АД, като лице, изпълняващо индивидуално целите си по чл. 14, ал. 2, т.1 от ЗУО и НООО, което не следва да заплаща продуктова такса за опаковки за 2012г.
Решение № ООп - ОО - 6 - 00/26.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отказва издване на Разрешение на "Репак" АД.
Решение № ООп - ОО - 5 - 00/26.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отказва издване на Разрешение на "Екоресурс България" АД.
Заповед № РД-410/26.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2012г.
Заповед № РД-411/26.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени лицата, извършващи индивидуално изпълнение за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2012г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-411/26.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-411/26.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-411/26.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложения №№ 4, 5 и 6 към Заповед № РД-411/26.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите.
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2012 г.
 
Заповед № РД-442/06.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно която организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Реко Пак” АД следва да заплати продуктова такса за опаковки.
Заповед № РД-374/11.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно която организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Импакт Корпорейшън” АД следва да заплати продуктова такса за опаковки.
Заповед № РД-368/08.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени лицата, извършващи индивидуално изпълнение за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2011г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-368/08.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-368/08.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложения №№ 3, 4, 5 и 6 към Заповед № РД-368/08.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-360/04.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2011г.
Приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 към Заповед № РД-360/04.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
Решение № 95/04.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите, за спиране на административното производство по чл.66, ал.1 от ЗУО, образувано по заявление с вх. № УО-87/28.02.2012 г. от "Имапкт корпорейшън" АД за продължаване срока на действие на Разрешени № ООП-18-00/01.06.2007 г.
Заповед  РД-235/20.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно която организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Реко Пак” АД следва да заплати продуктова такса за опаковки.
Решение № ООп - 83 - 01 / 21.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отнема Разрешение № ООп – 83 – 00/ 24.10.2011 г., издадено от министъра на околната среда и водите на “Ню Рисайкъл Дженерейшън” ЕАД.
Заповед № РД-125/09.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно която организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Импакт Корпорейшън” АД следва да заплати продуктова такса за опаковки.
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2011 г.
 
Заповед № РД-326/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени лицата, извършващи индивидуално изпълнение за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2010г.
Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към Заповед № РД-326/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите
Заповед № РД-327/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2010г.
Приложения №№ 1, 2, 3, 4 и 5 към Заповед № РД-327/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите
Заповед № РД-328/16.05.2011г. на министъра на околната среда и водите, с която е определено лицето, извършващо индивидуално изпълнение за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, което следва да заплати продуктова такса за опаковки за 2010г.
Решение № 182 от 09 юни 2011 год. на Министъра на околната среда и водите, с което се поправя допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № РД – 327/16.05.2011г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени лицата – членове на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, изброени в Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към горецитираната заповед, да заплатят продуктова такса за опаковки, поради това, че не е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и не са изпълнени целите по чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал.1, т. 7 от ПЗР на ЗУО.
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2010 г.
 
Заповед № РД-435/05.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени лицата, извършващи индивидуално изпълнение за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-436/05.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е определено лицето, извършващо индивидуално изпълнение за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, което следва да заплати продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-437/05.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-438/05.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-439/05.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Решение № 135/13.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отнема Разрешение № ООп-06-00/17.01.2005г., изменено и допълнено с Решение № ООп-06-01/03. 06. 2005 г., Решение № ООп–06–02/ 04.08.2006г. и Решение № ООп – 06 – 03 от 21.05.2009 г., издадено от министъра на околната среда и водите на “Реко Пак” АД
Решение № 136/13.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отнема Разрешение № ООп – 18 – 00/ 01.06.2007 г., издадено от министъра на околната среда и водите на “Импакт Корпорейшън” АД
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2009 г.
 
Заповед № РД-346/25.05.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Екопак България” АД, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-340/22.05.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Екопак България” АД, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-377/10.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Булекопак” АД, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-378/10.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Булекопак” АД, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-384/15.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Екобулпак” АД, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-385/15.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Екобулпак” АД, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-414/24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Репак” АД, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-415/24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Репак” АД, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-412/24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени лицата, извършващи индивидуално изпълнение за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-413/24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени лицата, извършващи индивидуално изпълнение за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-460/13.07.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Реко Пак” АД, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки
Заповед № РД-461/13.07.2009 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на „Импакт Корпорейшън” АД, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки