Категории
Отпадъци

Лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

Списък на лицата с индивидуално изпълнение на задълженията за негодни за употреба батерии и акумулатори

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2022 г.

 Заповед №-РД 489/10.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2021 г. (публикувана на 10.06.2022 г.)

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2021 г.
 
Заповед № РД-537/19.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2020 г. (публикувана на. 19.05.2021 г.)
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2020 г.
 
Заповед № РД-402/26.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2019 г. (публикувана на. 29.05.2020 г.)
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2019 г.
 
Заповед № РД-376/13.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2018 г. (публикувана на 14.05.2019 г.) 
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2018 г.
 
Заповед № РД-282/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2017 г. (публикувана на 18.05.2018 г.)
 
ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2017 г.
 
Заповед № РД-318/15.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2016 г. (публикувана на 18.05.2017 г.)
 
 

Заповед № РД-257/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за "МОНБАТ" АД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, което не следва да заплаща продуктова такса за батерии и акумулатори за 2015 г. (публикувана на 16.05.2016 г.)

Заповед № РД-335/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за "МОНБАТ" АД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, което не следва да заплаща продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-388/20.05.2014 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2013 г. (публикувана на 20.05.2014 г.)

Заповед № РД-453/23.05.2013 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2012 г.

Заповед № РД-401/21.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2011 г.

Заповед № РД-324/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2010 г.

Заповед № 567/04.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, които следва да заплатят продуктова такса за 2009 г.

Заповед № 566/04.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за 2009 г.