ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ / ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Видове административни услуги и размер на таксите

Протокол за устно заявяване на административна услуга


При подаване на документи за издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда – ЗООС и специалните закони в областта на опазване на околната среда се подава декларация по чл.71, ал.2 от ЗООС, утвърдена със заповед № РД-439/17.07.2008г. за юридически лица и еднолични търговци по Образец № 1, а за физически лица по Образец № 2.


Информация за потребителите:

При подаване на заявление за заявяване на административна услуга не е необходимо да се предоставят документи,  издавани от съответната администрация  при заявяване на друга услуга