НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

  • КАМПАНИЯ „ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ“ - Кампания „Зелена България“ 2013 Благодарствени призове за бизнеса ‘2013 За кампанията Критерии за присъждане на призове „Зелена България“ за бизнеса Формуляр за кандидатстване    Кампания „Зелена България “ 2012 Призове за най-активни общини с проекти по ОП „Околна среда“ 2012 Благодарствени призове за бизнеса ‘2012  Формуляр за кандидатстване в категория „Зелен бизнес“ МОСВ ще връчи благодарствени ... Прочети още
  • КАМПАНИЯ „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!“ - Национална кампания на Министерство на околната среда и водите «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»  Национална кампания „За чиста околна среда“ 2015 г. Покана за участие в Национална кампания „За чиста околна среда – 2015 г.“ за училища, детски градини, обединени детски комплекси Покана за участие в Национална кампания „За чиста околна среда – 2015 ... Прочети още
  • ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2022 г. - Планове за управление на речните басейни 2016 – 2022 г. Плановете за управление на речните басейни 2016 – 2022 г. ще подобрят качеството на водите в страната и качеството на живота в по-малките населени места Мерките от Плановете влизат в сила през 2016 г. и стават задължителни за бизнеса и общините в страната В момента, ... Прочети още
  • КАМПАНИЯ „ВСЯКА КАПКА СИ СТРУВА“ - НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ВСЯКА КАПКА СИ СТРУВА“ За кампанията Програма Отбелязване на Световния ден на водата – 22 март 2014 г. Информационни материали – брошура , рекламно пано