Национални кампании

  • Полша поема председателството в ЕС

    Варшава. Днес функциите на временен председател в Европейския съюз преминават от Унгария към Полша, която ще изпълнява тази роля за пръв път от присъединяването си към блока преди седем години, пред...