Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Национални кампании

16 Август 2011 | 15:01 «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»
 


Национална кампания
на Министерство на околната среда и водите


«ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»  
 
  • Архив на Национална кампания "За чиста околна среда" 2012 г.
     
  • Архив на Национална кампания „За чиста околна среда” 2011 г.