2043 предложения кандидатстват за финансиране в кампанията „За чиста околна среда“

31 март 2017 | 15:45

2043 проекта кандидатстват за финансиране в кампанията „За чиста околна среда“ на Министерството на околната среда и водите. Те са за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други.

Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се осъществява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда(ПУДООС).

Пълният списък на подадените предложения е публикуван на страницата на ПУДООС и може да бъде видян тук. Оценката на проектите ще се извърши до 12 април 2017 г.