Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен сътрудник по УЕПП в административно звено: дирекция „Фондове на ЕС за околна среда” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерти за дирекция “Превантивна дейност”, при следните условия: 1. Длъжности: 1.1. държавен експерт по контрол на риска от го...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерт за дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, при следните условия: 1. Длъжност - младши експерт по големи горивни инст...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР на сътрудници по управление на Европейски проекти и програми – при следните условия: І. Изисквания за заемане на длъжностите: ...

 • ПРОТОКОЛ

  ПРОТОКОЛ За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността старши експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Биологично разнообразие” На основание Заповед  № Р...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест и практически изпит по английски език с кандидатите за длъжностите: държавен експерт по управление на химикали; главен експерт по оценка на въздействието на околната среда; главен е...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Биологично разнообразие” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД П...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерт за дирекция “Национална служба за защита на природата ” при следните условия: 1. Длъжност - старши експерт в отдел „Биол...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: държавен експерт по управление на химикали; главен експерт по оценка на въздействието на околната среда; главен експерт по оценка на въздей...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за избор на експерти за дирекция „Превантивна дейност” при следните условия:   1. Длъжности: 1.1. 1 бр. държавен експерт по управление на химикали; 1.2. 1 бр. главен експерт по оценка на въз...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест и практически изпит по английски език с кандидатите за длъжността младши експерт и старши експерт в дирекция „Европейски и международни проекти   На основание Заповед  № РД -391...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт и старши експерт в дирекция „Европейски и международни проекти” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУ...