Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

    П Р О Т О К О Л За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. н...

 • ПРОТОКОЛ

    № Име, презиме, фамилия Основание за недопускане 1. Михаела Илиева Велинова Оцен...

 • ПРОТОКОЛ

    За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. на Министъра на око...

 • ПРОТОКОЛ

  П Р О Т О К О Л За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. на Ми...

 • ПРОТОКОЛ

    П Р О Т О К О Л   За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг”     На основание Заповед  № РД - 298/06....

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на старши експерт в отдел «Финансово-счетоводен», в дирекция «Бюджет, финанси и счетоводство» при следните условия: 1.Длъжност:  с...

 • ПРОТОКОЛ

    ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт (1 бр.) в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг”   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ...

 • ПРОТОКОЛ

  П Р О Т О К О Л За проведен тест с кандидатите за длъжността главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”, отдел „Правен” На основание Заповед  № РД - 23...

 • ПРОТОКОЛ

  ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:старши експерт в административно звено:отдел „Бюджет и методология на счетоводната отчетност”, в дирекция „Бюджет, финанси и счетов...

 • ПРОТОКОЛ

  ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”, отдел „Правен” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, ...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерт за дирекция “ Фондове на ЕС за околна среда” при следните условия: 1.Длъжност:  младши експерт в отдел “Мониторинг” –...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерт за дирекция “ Фондове на ЕС за околна среда” при следните условия: 1.Длъжност:  младши експерт в отдел “Мониторинг” – ...