Министър Ивелина Василева открива фотографска изложба

22 януари 2017 | 12:15

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие фотографска изложба, част от проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)”. Проявата е на 23 януари (понеделник), от 11 часа, във фоайето на централната сграда на БАН.

Проектът SPA-EcoServices се реализира със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, управлявана от МОСВ.