Министър Костова: Отпадъчните води са част от синята кръгова икономика

04 април 2017 | 15:01

„Устойчивото управление на отпадъчните води би могло да осигури  вода, енергия, хранителни вещества и други материали, годни за повторна употреба“. Това каза министърът на околната среда и водите от служебния кабинет Ирина Костова при откриването на Деветата международна конференция БУЛАКВА – „Синя кръгова икономика“.

Разходите за управлението на отпадъчните води не могат да се сравнят с ползите за човешкото здраве, икономическото развитие и устойчивостта на околната среда, защото осигуряват нови възможности за бизнеса и създаването на повече „зелени“ работни места, изтъкна министърът.

„Реализацията  на големите инвестиционни проект във ВиК сектора изисква мобилизирането на национален управленски, експертен и изпълнителски ресурс, за да се покрият изискванията на законодателство на ЕС в областта на околната среда. В тази връзка кръговата икономика предлага оптимални  решения за разумното използване на ресурсите“, отбеляза министър Костова.

Тя представи постигнатото в тази област през първия програмен период на ОП „Околна среда“ – изграждане на 50 пречиствателните станции за отпадъчни води и над 2500 км ВиК мрежа. Припомни и направеното за чистотата на Черно море, където са инвестирани над 350 млн. лева.

Основните принципи на финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ са ресурсната ефективност и устойчивото развитие, каза главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева пред участниците в конференцията. Тя посочи, че утайките от пречиствателните станции са важен ресурс и трябва да се търсят начини за екологосъобразното им управление.

Именно при разработването на Регионалните прединвестиционни проучвания очакваме да бъдат предложени инженерни решения за третирането им, допълни Яна Георгиева.

По-късно министър Костова откри в Интер Експо Център международното изложение „Вода София“, организирано от Българската асоциация по водите и WASSER BERLIN.