Министър Костова ще участва в заседание на министрите на околната среда на ЕС

27 февруари 2017 | 11:37

Редовното заседание на Съвета по околна среда на ЕС, в което ще участва министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова, ще се проведе в Брюксел на 28 февруари. Екоминистрите ще обсъдят ревизията на Европейската схема за търговия с емисии с оглед постигането на съгласие по позицията на Съвета. Общото становище ще послужи за започване на преговорите с Европейския парламент.

Съветът ще разгледа въпросите на устойчивото развитие в светлината на политиките на ЕС по околна среда. Акцентът ще бъде поставен върху изпълнението на целите за устойчиво развитите, определянето на приоритетите и как обществото и бизнесът да бъдат  привлечени в този процес.

В контекста на екологизирането на Европейския семестър министрите ще обменят мнения по Прегледа на изпълнението на законодателството в областта на околната среда.