МОСВ предоставя за управление 9 находища на минерална вода

28 декември 2016 | 12:08

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева одобри списък на находищата на минерални води, които могат да се предоставят за управление от съответните общини за срок от 25 години.

За включване в списъка тази година са предложени 9 находища на минерална вода  изключителна държавна собственост – „Ресен“ в община Велико Търново, „Китен“ в община Поморие, „Слънчев бряг“ в община Несебър, „Търговище – Боаза“ в община Търговище, „Харманли“ в община Харманли, „Чирпан“ в община Чирпан, „Невестино –Барището” в община Невестино, „Невестино – Топилата” в община Невестино и „Рударци“ в община Перник.

Съгласно разпоредба на ЗИД на Зaкона за водите, този списък се публикува всяка година до 31 декември на интернет страницата на министерството. Той може да бъде видян в раздел „Води“, тема „Минерални води“, подтема „Списъци по §133 на ПЗР на ЗИД на ЗВ и решения“.