Категории
Профил на купувача

Обява за събиране на оферти: Финансова верификация на разходите на Програмния оператор за управление на програми BG02 и BG03 на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Номер: 197
актуална от: 08 ноември 2016 | 16:20
актуална до: 08 ноември 2019 | 13:37

Обява за събиране на оферти: „Финансова верификация на разходите на Програмния оператор за управление на програми BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.“