Въпрос на народния представител Антон Кутев от ПГ на „Коалиция за България“ относно финансиране на изграждането на Пречиствателна станция – гр. Силистра

08 март 2013 | 17:35

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ,
 
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа се подписа през месец ноември 2012г. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е малко над 70 млн. лв. Това е един от многото проекти, които се подписаха във ВИК-а сектора за подобряване на инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води и където е допустимо, и за водопроводи.
 
В допълнение към отговора уточнявам, че в създадената Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз, цялата  информацията, която вие ми поискахте, която получих като въпрос, е качена и съответно, вие лично може да се уверите като гражданин на България. Всички имат достъп до тази информационна мрежа. Много проекти претърпяха пълна преработка, тъй като бяха оценени от ЕК като несъответстващи на екологична ефективност, икономическа и финансова, в съответствие с европейските регламенти. 
 
Не зная дали бяхте в началото тук, отговарях на друг въпрос на ваш колега, че на 2 юли 2009 г. са били подадени проекти от общините в България за финансиране на инфраструктура във ВИК-а сектора. По настояване на ЕК, министърът на околната среда и водите на 2 юли сам е отменил проекти за милиард и 200-300 млн. лв. като тотално неотговарящи на изискванията. Така че, всички общини преработиха своите проекти изцяло, не искам да цитирам какви бяха основните дефекти, но като почнете от преоразмеряване, прогнози за население, съответно други технически данни, преоразмеряване на тръбите, много са техническите въпроси… Проектът на Силистра, също беше един от тези, които изцяло се преработиха. Почти нямаше община която да не преработва 2 год. проекта си, след 2009 г. С това загуби страшно ценно време.

Независимо от това, към момента имам вече 20% разплащане по програмата и договорени са всички средства. Не само това, за следващия програмен период имаме подготвени проекти за над 1 млрд. лв. и тяхното изграждане – на тези пречиствателни станции, водопроводи и канализации, може да започне от януари 2014 г. Всъщност, основният дефект на програмата – липса на проекти, които да започнат да се изпълняват, т.е. да се строи реално на терен още от 2007 г., да се плащат съответно на строители, да се представят фактури в Министерството и да се възстановяват от ЕК.