Въпрос на народния представител Георги Божинов от ПГ на „Коалиция за България” относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София

08 март 2013 | 17:10

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
 
Когато 1998 година е преустановена експлоатацията на депото в Долни Богров и е изоставено сред софийските полета така, за съжаление доста години не са предприемани никакви анализи, изследвания и стъпки за дългосрочно решаване на проблема с битовите отпадъци на град София .Това са 1 млн. и 300 хил. български граждани, плюс бизнеса, който е в София.
 
През 2006 - 2007 г., Столична община предприема анализи, изготвя план за действие, който е бил одобрен от Столичен общински съвет, при това единодушно от всички политически сили, представени в местния парламент на София и този план за действие се реализира.
 
Да, това е труден проект. Това е най-големият проект по ОП „Околна среда“, това е сложен проект като съоръжения  и неговата подготовка, реализация, одобрение и строителство изисква дълго време. Към момента са въведени в експлоатация депото, цялата съпътстваща инфраструктура - това са довеждащ път, водоснабдяване, канализация, електропроводи, високо напрежение и ниско напрежение. В строителство е инсталацията за компостиране, която също е изключително модерно съоръжение и което, освен че ще решава проблема с биоразградимите отпадъци, ще произвежда ток, който ще  подпомага самата инсталация  от интегрираната система.
 
Предстои подписването на договор със строител и за Завода за механично биологично  третиране, като Столична община ползва експерти на ЕИБ в оценителния процес и предпочита, колкото и да е дълга процедурата, да бъде подкрепена от международни  и европейски експерти. И първа и втора фаза на завода са одобрени от страна на ЕК, включително от страна на  Генерална дирекция „Регионално развитие“ и  Генерална дирекция „ Околна среда“.
В оценката, както от българска страна, така и от страна на комисията се оценяват финансово икономически, екологични и технически аспекти.
 
Проектът е одобрен като отговарящ на всички финансово икономически и екологични изисквания, както на европейското, така и националното законодателство.