МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 239
заглавие

„Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от ЗУО за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за „край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО ......“

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за „край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО за пелети и брикети, получени от слънчогледови люспи и за пелети и брикети, получени от нетретирани дървесни отпадъци“

актуална от 13.09.2017
актуална до 31.10.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите