Два акта са съставени от експерти на РИОСВ – Бургас за лов на диви пойни птици

27 октомври 2016 | 13:03

Експерти на РИОСВ – Бургас съставиха два акта в рамките на седмица на едно и също лице за лов на диви пойни птици. По сигнал и със съдействието на служители от IV РУ на МВР – Бургас е заловен нарушителят, който е извършвал лов на пойни птици с мрежа в комплекс „Меден рудник“, Бургас.

Уловени са 5 птици – 4 екземпляра щиглец и едно обикновено конопарче. За примамка са използвани други пойни птици в кафез и една мъртва. В единия случай са щиглец и елшова скатия, а при повторното нарушение примамките са от вида Щиглец. Птиците са от разред Врабчоподобни и са включени в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие като защитени на територията на цялата страна.

На основание чл. 39, ал. 2, т.1 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие, живите птици са освободени в подходящ район, а трупа на мъртвия щиглец е оставен на мястото, където е намерен. Мрежите и кафезите, използвани при извършването на нарушението са иззети от РИОСВ – Бургас.

Законът предвижда глоба от 100 до 5000 лв. на физическите лица, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.