Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

Проектът на Постановление  на МС се предоставя на обществен достъп на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове преди неговото приемане от Министерския съвет. Заинтересованите лица могат да депозират в МОСВ предложения и становища по проекта.

  • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда (тук)
  • Проект на Доклад от министъра на околната среда и водите относно проекта (тук)

 

Заинтересованите лица могат да изпращат предложения и становища по пощата или на електронен адрес:   penchev@eea.government.bg  до 30 септември 2015 г. включително.