Категории
Министерство

Проект за изменение на Наредбата за ползването на повърхностни води

 
С настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностни води се предлагат изменения във връзка с издаването на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект с цел за изземване на наносни отложения от река Дунав. 
 
С предложените изменения се цели предотвратяване на негативния екологичен ефект върху бреговете, унищожаването на крайбрежната растителност чрез прокопаване на временни пътища за използване на наземна техника.
 
Облекчаване на бизнеса при провеждане на процедурите по издаване на разрешителни издаването на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект с цел за изземване на наносни отложения от река Дунав.
 
Крайна дата за съгласуване: 09.02.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: mariasg@moew.government.bg
 
 
Пълният текст на проектa на изменение на Наредбата за ползването на повърхностни води може да видите тук
 
Мотивите за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностни води може да видите тук.