С биологичното разнообразие на Национален парк „Рила“ се запознаха децата от Осмо СУ„Арсени Костенцев“ Благоевград

05 октомври 2016 | 15:18

Дирекцията на „Национален парк „Рила“ организира четири обучителни модула за запознаване на учениците от Осмо СУ„Арсени Костенцев“ в Благоевград с биологичното разнообразие на Национален парк „Рила“ и резерватите в него. В образователната програма се включиха 330 ученика и техните преподаватели от ІІІ до VІІІ клас на учебното заведение.

Експерти от парковата дирекция запознаха децата с биологичното разнообразие, естествената история, растения, животни и гъби, съхранявани в защитената територия. Особен акцент в беседите и презентациите бе грижата за редките, застрашените и поставени в опасност видове и мерките за тяхното дългосрочно опазване.

Дирекция „Национален парк Рила“ представи регламента на Третия Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“, провеждащ се в партньорство с Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, ЦПЛР (Център за личностно и творческо развитие на децата) и община Благоевград.

Очакваме всички да участват по отделните направления и примерни теми.