Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността – държавен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“   На основание ...

 • ПРОТОКОЛ

  от проведен практически изпит с кандидатите за длъжност младши експерт – 2 бр. в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел  „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“   ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: държавен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ І. ВЪ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт - 1 бр. в Главна дирекция  "Оперативна програма „Околна среда““, отдел „Финансова дейност“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОН...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността:  младши експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци” – 2 бр.,  дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“  ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на държавен експерт в отдел „Международни  програми и  проекти”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, при следните условия: 1. Длъжност: държавен експе...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт в  Главна дирекция Оперативна програма ''Околна среда'', при следните условия: 1. Длъжност:  - Младши експерт в отдел “Финансова дейност” – 1 бр. 2. Минимални и специфични ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерти за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция  „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, при следните условия: 1. Длъжност: младши експерт в отдел  ...

 • ПРОТОКОЛ

  от проведен тест с кандидатите за длъжност главен експерт – 2 бр. в дирекция „Управление на водите“, отдел  „Управление на речните басейни“ На основание Заповед  № РД - 352/24.06.2016г. на Министъ...

 • ПРОТОКОЛ

  от проведен тест с кандидатите за длъжност старши експерт – 1 бр. в дирекция „Управление на водите“, отдел  „Контрол“  На основание Заповед  № РД - 364/29.06.2016г. на Министъра на околната среда ...

 • ПРОТОКОЛ

      За проведен тест с кандидатите за длъжностите – вътрешен одитор и старши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“   На основание Заповед  № РД - 366/30.06.2016 г. на Министъра на околнат...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността – държавен експерт – служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите На основание Заповед  № РД-405/14.07.2016 г. на ...