Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”  ...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”   На осно...

 • ПРОТОКОЛ

    За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” На осно...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” На основани...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за избор на експерт за дирекция “Политики по околната среда”, при следните условия: 1. Длъжност:  младши експерт 2.  Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността младши експерт:...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” ВЪЗ ОСНОВА НА...

 • ПРОТОКОЛ

    ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: младши експерт – 1бр. и старши експерт – 1бр. в административно звено: дирекция „Европейски и международни проекти”, отдел „Финансова дейн...

 • ПРОТОКОЛ

   За проведен практически изпит по английски език с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция  “Политика по изменение на климата”. На основание Заповед  № РД-184 /26.02.2013 г. на Министъ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт в дирекция  “Политика по изменение на климата”. І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкур...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерти за дирекция “Европейски и международни проекти”, при следните условия: 1. Длъжности: Младши експерт -1 (едно) свободно място; Старши експерт  -1 (едно) свободно място; ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерти за дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, при следните условия: 1.Длъжности (3 бр.): 1.1.Младши експерти в отдел “Управление на битови и строителни отпад...