Регионални новини

 • В Русе не e установена продажба на диворастящи горски цветя

  09 март 2018 | 12:05

  Не е установена продажба на диворастящи горски цветя – кокичета минзухари и синчец и пр. при извънредните проверки на 8 март т.г. Експертите на РИОС – Русе обходиха централните части на областния град град, Общинския кооперативен пазар и цветарските павилиони. Ранно цъфтящите видове – елвезиево кокиче, циклама, синчец, минзухар и...

 • Дребни хищници подплашиха гнездящите пеликани в „Сребърна“

  07 март 2018 | 09:38

  Набези на дребни хищници – лисица и чакал са наблюдавани през почивните дни в колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“ и са изплашили птиците. Животните са достигнали до гнездящите птици  по леда. Не е известно дали хищниците са изяли намиращи се в гнездилището яйца, предвид неблагоприятните метеорологични усло...

 • РИОСВ – Монтана спря инсталация за производство на екобрикети

  06 март 2018 | 09:55

  РИОСВ – Монтана приложи принудителна административна мярка /ПАМ/, за спиране на инсталация за производство на екобрикети във Видин, кв.“Триъгълника“ и е връчена на представляващия юридическото лице – оператор.  Мярката е  издадена през февруари 2018 г.   При проверка в края на 2017 г. е установено, че инстала...

 • РИОСВ – Смолян започна преброяването на дивата балканска коза в Западните Родопи

  05 март 2018 | 11:01

  Регионална инспекция по околната среда и водите в Смолян изпълнява редица дейности в областта на съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси. РИОСВ е регионален орган на управление на биологичното разнообразие. Сред приоритетните за опазване на видовете, разпространени на територията й е Бал...

 • Ученически конкурс за Деня на Земята обяви РИОСВ – Бургас

  02 март 2018 | 15:06

  За Международния ден на Земята – 22 април, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас обявява регионален ученически конкурс. Състезанието „Земята е за нас – ние сме за Земята“ ще даде възможност за изява на младите хора, ще стимулира техния интерес към планетата и ще представи личната им позиция и отношение к...

 • Два нови туристически маршрута подготви ДНП „Пирин”

  02 март 2018 | 13:08

  За предстоящия летен туристически сезон Дирекция „Национален парк „Пирин” ще маркира два нови туристически маршрута, преминаващи през резерват „Юлен”. Той е създаден със заповед  №РД-223/26.08.1994  г. на министъра на околната среда и водите с цел наблюдение на развитието на характерните алпийски и високоплан...

 • Проверките за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в автосервизите и пунктовете за вторични суровини продължават

  02 март 2018 | 09:27

  Регионалната инспекция по околна среда – София и Столичен инспекторат към Столична община са проверили общо 43 обекта, от които 23 автосервиза, 14 площадки за отпадъци и 3 цеха за мебели.  Проверките са част от контрола върху нерегламентираното горене на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. За констатираните нарушения е...

 • РИОСВ – Русе изиска от „Монтюпе“ да коригира плана за собствен пункт за измерване на замърсителите

  28 февруари 2018 | 12:39

  РИОСВ – Русе даде предписания на „Монтюпе“ ЕООД да внесе корекция в план-графика за въвеждане на собствен пункт за мониторинг за измерване на замърсители, характерни за тяхната производствена дейност. Във внесената програма дружеството предлага измерването на един показател – фенол и в последвие търсене на стандартизирани ме...

 • Общи за България и Гърция подземни води бяха установени по проект, финансиран от ФМ на ЕИК

  28 февруари 2018 | 09:25

  В Западнобеломорския район  за басейново управление бяха установени подземни води по границата с Гърция, за които има научни доказателства за пренос на води през границата. Това е резултат от проекта „Проучване на трансграничните подземни  водни тела между България и Гърция“. Бенефициент по проекта е Геологическия институт на ...

 • В държавно лесничейство „Шерба“ цъфна дивата циклама

  23 февруари 2018 | 10:25

  Един от най-нежните предвестници на пролетта - Пролетното ботурче, циклама (Cyclamen coum), цъфна в Държавно лесничейско стопанство „Шерба“. Находището на дивата циклама обхваща площ от 32,5 ха и се намира в горски фонд в землището на с. Гроздьово, общ. Долни чифлик. Пролетното ботурче е от сем. Игликови (Fam. Primulaceae), клас Двусем...

 • Карането на ски и сноуборд извън маркираните писти на Пирин е забранено

  19 февруари 2018 | 17:45

  Карането на ски и сноуборд извън маркираните ски-писти и трасета, определени в Плана за управление на Национален парк „Пирин“ (2004 г.), е забранено, а това е една от най-честите причини за образуването на лавини. Това беше подчертано на извънредна среща на ръководството на Дирекцията „Национален парк „Пирин“ към МОСВ ...

 • Екоработилница, филм и изложба включва програмата за празника на Национален парк „Рила“

  19 февруари 2018 | 14:03

  Празниците за 26-годишнината на Национален парк „Рила“ започват от 20 февруари и продължават с богата програма до 26 февруари. Това съобщиха от дирекцията на парка към МОСВ, която организира мероприятията във връзка с обявяването на парка за защитена територия на 24 февруари 1992 г. Парк „Рила“ е на-големият от трите национа...