Регионални новини

 • Популацията на мечките в Национален парк „Централен Балкан“ е стабилна

  02 ноември 2017 | 11:07

  Няма индикации за отрицателни тенденции в състоянието на мечките, обитаващи Национален парк „Централен Балкан“, сочат резултатите от теренните наблюдения на вида. Ежегодният мониторинг се проведе през октомври с цел да се проследи числеността, половата и възрастовата структура и др. на емблематичния за Парка вид. В рамките на два дни 40...

 • Сигнали за щети от мечки провериха експерти на РИОСВ – Хасково

  01 ноември 2017 | 16:53

  Експерти на РИОСВ – Хасково провериха нови три сигнала за нападнати от мечки пчелини в района на Държавното ловно стопанство „Женда“. Разрушени са два кошера в с. Соколите, пет в близост до ловен дом „Женда“ и шест в махала Демерджи дере, община Черноочене. Месец преди това отново в землището на чернооченското с. ...

 • „Кроношпан България ЕООД“ изпълни и втората част от препоръките на МОСВ и РИОСВ – Бургас

  01 ноември 2017 | 14:21

  След покриването на транспортната лента на дробилката за дървесни трески и монтирането на оросителни системи в съоръженията за временно съхранение на дървесен материал през месец юни, „Кроношпан България“ ЕООД изпълни и втората част от препоръките, предписани на дружеството от Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Бу...

 • „Централен Балкан“ чества 26 години от създаването си

  31 октомври 2017 | 15:02

  26 години от създаването на една от най-ценните Европейски защитени територии – Национален парк „Централен Балкан“ се навършват днес. Паркът е създаден, за да съхрани завинаги неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Общата му площ е 72 021,07 ха. Тук се опазват саморегулиращи се екосис...

 • РИОСВ – Варна отбеляза Международния ден на Черно море

  31 октомври 2017 | 14:40

  Експерти от РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“отбелязаха Международния ден на Черно море с ученици от III ПМГ „Акад. Методий Попов“. В актовата зала на гимназията журналистката Цветелина Атанасова представи книгата си „Моето Черно море“. В нея авторката увлекателно разказва за биологично...

 • Резултатите от извънредното пробонабиране не показват замърсяване на въздуха в Русе

  30 октомври 2017 | 13:43

  Резултатите от извънредните проби не показват замърсяване на атмосферния въздух в Русе. Пробонабирането е от началото на октомври в четири пункта на града – Западна промишлена зона, Индустриален парк – Русе, пункт „Левента“ и кв. „Възраждане“. Извънредните изпитвания на качеството на атмосферния въздух са предпри...

 • Пречиствателната станция в Горно Езерово вече работи

  27 октомври 2017 | 15:52

  Пречиствателната станция в Горно Езерово вече фукционира, а дейностите по почистване на площадката след наводнението продължават. Това констатира зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова по време на инспекцията на съоръжението, което беше наводнено и временно спря работа до отстраняването на щетите. Както стана ясно още в деня н...

 • С конкретни мерки МОСВ ще помогне за преодоляване на последиците от бедственото наводнение

  27 октомври 2017 | 13:17

  Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова съвместно с кмета на община Камено – Жельо Вардунски и директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Десислава Консулова обходиха районите в общината, пострадали от наводнението. Пред журналисти  зам.-министър Николова се ангажира да окаже съдействие на местн...

 • Експерти изнесоха открит урок пред ученици

  25 октомври 2017 | 16:06

  Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна бе домакин на открит урок с ученици от VIII клас на ПГИ „Д-р Иван Богоров“. Младите природолюбители се включиха в дискусия по темата за разделното събиране на отпадъците и рециклирането им. Учениците показаха добри познания за опазването на околната среда. Експертите от РИОСВ ...

 • ДНП „Рила“ поднови екопрограмите си в детските градини

  17 октомври 2017 | 16:26

  Експерти от дирекцията на Национален парк „Рила“ с беседи и мултимедийна презентация представиха природното богатство на защитената територия пред 60 деца от две подготвителни групи и техните учители и възпитатели от Детска градина № 1 „Ведрица“ в Благоевград. Основната тема бе запознаване с животинските видове, обитаващи го...

 • Комисия одобри предложение за обявяване на нова защитена местност в Пазарджишка област

  11 октомври 2017 | 09:52

  Експертна комисия, назначена от директора на РИОСВ – Пазарджик одобри на 10 октомври предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН за обявяване на защитена местност „Храстовиден очиболец” за опазване на растителния вид храстовиден очиболец (Potentilla fruticosa) в землището на Батак. Защитената те...

 • РИОСВ и БДИБР в Пловдив се сезират за депото край Катуница

  04 октомври 2017 | 16:01

  РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се сезират за депото край Катуница след публикации в медиите. При проверките по сигнали за нерегламентирани изкопи в района на депо за утайки от пречиствателната станция край пловдивското село досега не е констатиран нерегламентиран добив на баластра. Последната проверка на обекта е ...