Категории
Природа

Заповеди

Заповед № РД – 9/07.01.2016 г., относно въвеждането на забрана за извършване на риболов по р. Дунав на видове есетрови риби.

Заповед № РД12-5/29.06.2016 г./РД-481/17.07.2107 г. за утвърждаване на Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България.