Категории
Превантивна дейност

Информационни материали

1. Мерки за решаване на проблема със старите замърсявания

Ново! 2. Указания относно предоставянето на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Ново! 3. Декларация за достоверност на данните (Приложение към чл. 6, ал. 4 от Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети)

4. Презентации  по прилагане на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

4.1.  Работна среща по прилагане на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, 02–03 декември 2009 г., ИАОС, гр. София

4.2. Работна среща по прилагане на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, 10–11 ноември 2010 г., ИАОС, гр. София

4.3. Работна среща по прилагане на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, 01–03 юни 2011 г., Старозагорски минерални бани

4.4. Работната среща по прилагане на изискванията на законодателството по комплексни разрешителни и екологична отговорност, 3 - 5 октомври 2012 г., гр. Хисар

4.5. Работна среща за представяне на тренировъчен пакет за категоризиране на случаи и определяне на превантивни/оздравителни мерки по Директива 2004/35/ЕО за екологична отговорност, с лектори, финансирани от Европейската комисия, 23 -25 юни 2014 г., гр. София

4.6.  Работна среща по прилагане на изискванията на законодателството по предотвратяване на промишленото замърсяване, 22.06.-24.06.2015 г., гр. Пловдив

4.7. Работна среща на тема: Прилагане на изискванията на законодателството по комплексни разрешителни и екологична отговорност, гр. Велинград, 14-17 ноември, 2017 г.