Категории
Превантивна дейност

Решения за прекратяване на процедури по ОВОС - 2017 г.

  • Съобщение за Решение № 4-П/2017 г.  за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в това число и оценката за съвместимостта за инвестиционно предложение „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин – София: Актуализация на идейния проект за участък ІІ: „Медковец – Руска Бяла и участък ІІІ: „Руска Бяла – Столник“ с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /08.09.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 3-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в това число и оценката за съвместимостта за инвестиционно предложение „Път II-62 „Дупница- Самоков“ от км 42+145 до км 79+005. Участъци от км 42+263,20 до км 59+071,66 и от км 62+920,62 до км 78+633,13. Участък с допълнителна лента за движение от км 59+071,66 до км 62+921,62=км 62+920,62“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /01.08.2017 г./.
  • Съобщение за Решение № 2-П/2017 г.  за прекратяване на процедурата по ОВОС, в това число и оценката за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк „Зелена енергия - Сакар”, състоящ се от 90 вятърни генератора с мощност от 2 до 3 MW и прилежащата им инфраструктура в землищата на гр. Тополовград, с. Българска поляна, с. Сакарци, с. Планиново, с. Дервишка могила, с. Костур, с. Лисово, с. Дрипчево и с. Черепово“ с възложител „Тера Бългериа 1“ ЕООД /06.06.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 1-П/2017 г. за прекратяване на процедурата  по ОВОС, в това число и оценката за съвместимостта за инвестиционно предложение  „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък „Мишка” (км 462,0 до км 459,4 км) в района на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе”, с възложител „Кариери за чакъл и пясък – България“ ЕАД /23.02.2017 г./