Категории
Превантивна дейност

Най-добри налични техники (НДНТ)

Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/):

Решение № 2012/134/EC за формулиране на заключения за НДНТ при стъкларското производство, обн. 08.03.2012 г. Решение № 2012/135/EC за формулиране на заключения за НДНТ при производството на чугун и стомана, обн. 08.03.2012 г.

Решение № 2013/84/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при дъбене на кожи, обн. 16.02.2013 г.

Решение № 2013/163/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при производство на цимент, вар и магнезиев оксид, обн. 09.04.2013 г.

Решение № 2013/732/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при производство на хлор-алкални продукти, обн. 11.12.2013 г.

Решение № 2014/687/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при производство на целулоза, хартия и картон, обн. 30.09.2014 г.

Решение № 2014/738/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при рафинирането на нефт и газ, обн. 28.10.2014 г.

Решение № 2015/2119/EC за формулиране на заключения за НДНТ при производството на плочи от дървесни частици, обн. 24.11.2015 г.

Решение 2016/902/ЕС за установяване на заключения за НДНТ за системи за пречистване/управление на обичайни отпадъчни води и отпадъчни газове в химическия сектор, обн. 09.06.2016 г.

Решение  2016/1032/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ в цветната металургия, обн. 30.06.2016 г.

Решение № 2017/302/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при интензивното отглеждане на птици или свине, обн. 21.02.2017 г.

Решение № 2017/1442/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при големите горивни инсталации, обн. 17.08.2017 г.