Категории
Превантивна дейност

Национално информационно бюро

Националното информационно бюро по химикали е създадено с цел:

- да осигурява информация относно основните задължения на компаниите, произтичащи от разпоредбите на:

  • Регламент REACH относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали,
  • Регламент CLP за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и
  • Директива СЕВЕЗО за контрол на риска от големи аварии;

- да подпомага компаниите при определяне на специфичната им роля по отношение на законодателството по химикали /вносители, производители, разпространители, потребители по веригата/ и техните съпътстващи отговорности и задължения;

- освен информация относно правните аспекти, експертите от информационното бюро ще осигуряват помощ по отношение на прилагането и налагането на Регламент REACH и CLP на национално ниво.

Често най-бързият начин да намерите отговор на своя въпрос е да проверите в секция "Въпроси и отговори" относноприлагането на REACH и CLP.

Aко не сте открили интересуващата Ви информация:

ЗАДАЙТЕ СВОЯ ВЪПРОС ТУК!

ВАЖНО: Информацията, осигурявана от Националното информационно бюро по химикали е безвъзмездна, компетентна, но не е законово обвързваща. Бюрото не е отговорно за това как индустрията изпълнява задълженията си съгласно горепосочените правни актове.