Категории
Превантивна дейност

Решения по ОВОС

 • Решения по ОВОС - 2017 г.

  Съобщение за Решение № 104/02.08.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2-2/2017 г. за одобряване за на изменение...

 • Решения по ОВОС - 2016 г.

  Съобщение за Решение № 253/22.12.2016 г.  за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 7-7/2016 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на национа...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЕ ПО ОВОС-2009 Г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС №25-8/2009 г. за инвестиционно предложение „Разширение на инсталацията за производство на калцинирана сода на „Солвей Соди” АД с възложите...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2010 Г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС №27-12/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Долни Богров II&...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2011 Г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС №23-11/2011 г.  за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства - пясъци и чакъли от находище „Гери”, в землищата на гр....

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2012 Г.

  Съобщение за издадено  Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение по ОВОС № 9-4/2012 г.  за инвестиционно предложение за „Път І-1 в участък от км 102+060 до км 1...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2013 Г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 8-6/2013 г. за инвестиционно предложение за "Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" с възложител Държавно предприятие "Радиоактивни от...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2014 Г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. за  инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември&r...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2015

  Съобщение за Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. за инвестиционно предложение „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ по алтернатива В1А с изпълне...