5 юни - Ден на еколога и Световния ден на околната среда
Световният  ден на околната среда е провъзгласен на 27-та сесия на Общото събрание на ООН (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII)) от 15 декември 1972 година. Датата на избрания 5 юни – е денят на откриването на Стокхолмската конференция по въпросите на околната среда и човека през 1972 година. В своята резолюция, Общото събрание призовава страните членки в системата на ООН всяка година на този ден да извършват действия, които да подкрепят желанието им да запазят и подобряват околната среда. Също така на 27-та сесия на Общото събрание е създадена нова организация в системата на ООН - Програмата на ООН за околната среда (UNEP). Така  под егидата на UNEP ежегодно се празнува Световният ден на околната среда.

Тъй като основното тяло на ООН в областта на околната среда, UNEP разработва глобална екологична програма подкрепяща прилагането на екологичното измерение на устойчивото развитие в рамките на системата на ООН и се застъпва за околната среда на земното кълбо.

Световният ден на околната среда  за ООН един от основните начини за привличане вниманието на световната общественост към проблемите на околната среда и повишава политическото внимание и действие.

Темата се определя ежегодно от Световния ден на околната среда. През 2013 г. този ден беше посветен на проблема за рационалното използване на храни и да се намали изхвърлянето на храната. През 2014 г. Световният  ден на околната среда ще се проведе под мотото "малките островни развиващи се държави и изменение на климата". Мястото за основния празник по околната среда ще бъде в Барбадос, малка островна държава на същия остров в групата на Малките Антилски острови в Карибско море, което е една от най-уязвимите към последиците от изменението на климата.

На Световния ден на околната среда в много страни по света се провеждат  събития и дейности за опазване на околната среда, подписват и ратифицират се международни конвенции за опазване на околната среда.

Днес, по традиция, на Световния ден на околната среда  е  "народно събитие", съпроводено от  шумни  дейности като улични митинги, велосипедни шествия, "зелени" концерти, есета и конкурси за плакати в училищата, засаждане на дървета кампания за оползотворяване на отпадъци и почистване, и други събития. В много страни, това ежегодно събитие се използва за привличане на вниманието и да инициира действия на политическо ниво, но също така дава възможност да се подписват или ратифицират международните конвенции за околната среда.