27 Март - Часът на Земята

Отбелязва се през последната събота на март.

Провежда се по целия свят от 2007 г. със символично изключване на осветлението в домовете и обществените сгради за един час.