Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май – 5 юни 2015 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г. Флайер на български език Флайер на английски език Линк към уебсайта на инициативата