МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - 22 май, 2018 г.

Тази година се навършват 25 години от влизане в сила на Конвенцията за биологично разнообразие. Секретариатът на конвенцията обяви честването с Нотификация 2018-025, като съобщи, че ще прикани страните по конвенцията да участват в 25-та годишнина на Международния ден на биологичното разнообразие (IDB). Темата тази година е „Празнуване на 25 години действия за биологичното разнообразие“.

Секретариатът насърчава всички страни по конвенцията и всички организации, които се занимават с въпроси по биоразнообразие, да организират дейности и събития през цялата година, така че да отбележат този ден. Целта е да се повиши обществената осведоменост и да се покажат дейностите по биоразнообразието през последните 25 години във всяка страна. Секретариатът кани всички държави, институции или организации да информират за плановете си за дейности за отпразнуване на Международния ден на биологичното разнообразие.

Логото на: https://www.cbd.int/idb/2018/logo/

Поздравителни адреси от Изпълнителния секретар на Конвенцията и др. ръководители и министри - на адрес https://www.cbd.int/idb/2018/messages/

Връзка с медии и информация за събития на https://trello.com/b/oO47HPxT/international-day-for-biodiversity-2018