01 Април - Международен ден на птиците

Отбелязва се от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици.