02 Февруари - Международен ден на влажните зони

През 1971 г. в град Рамсар е учредена международната Конвенция за влажните зони, която цели опазването на тези изключително ценни екосистеми