Приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.

30 май 2018 | 11:12

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” преключи. В дейностите се включиха над 5500 ученици от цялата страна, заедно с техните учители и родители, като проектите бяха за превенция на рисковите за здравето фактори.  

Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Учениците и техните учители осъществиха проекти в две подтеми: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!” и „Храни се здравословно и спортувай редовно!”. Конкурсът се реализира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, приключени успешно са 75, в категорията от І-ІV клас – 18 проекта, V-VІІІ клас – 38 и ІХ-ХІІ клас – 19 проекта.

Министерството на здравеопазването благодари на всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.!

 

Номинираните проекти в трите възрастови групи можете да видите на сайта на Министерството на здравеопазването:

http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/priklyuchi-nacionalniyat-uchenich-konkurs-posl-18/