Категории
Профил на купувача

Публична покана за строителство: Отстраняване на дефекти и довършване на оставащи работи във връзка с изпълнение на договор EUROPEAID/115682/D/W/BG - Събиране и пречистване на отпадъчни води в гр. Търговище, България
/архив/

Номер: 10
актуална от: 05 юни 2013 | 15:15
актуална до: 01 юли 2013 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи