Категории
Профил на купувача

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-43 от 07.10.2014 г. на Централния орган по обществените поръчки, с предмет: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция 3 „Доставка на различни видове копирна принтерна и факс хартия за офиса“
/архив/

Номер: 100
актуална от: 15 януари 2015 | 13:51
актуална до: 15 януари 2017 | 17:00