Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: Отстраняване на дефекти установени в периода на съобщаване на дефекти за обект: „Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбо¬про¬вод под дъното на Варненското езеро
/архив/

Номер: 11
актуална от: 11 юни 2013 | 17:49
актуална до: 15 юли 2013 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи