Категории
Профил на купувача

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на гориво за отопление на част от второстепенни разпоредители с бюджет от системата на Министерството на околната среда и водите
/архив/

Номер: 130
актуална от: 01 октомври 2015 | 11:49
актуална до: 01 декември 2017 | 17:00