Категории
Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” по рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г.
/архив/

Номер: 133
актуална от: 22 октомври 2015 | 14:40
актуална до: 22 октомври 2018 | 17:00

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 10 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 05.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 06.11.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 

Не са открити записи
Не са открити записи