Категории
Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане“ по рамково споразумение № СПОР-460/18.11.2015 г.
/архив/

Номер: 141
актуална от: 04 декември 2015 | 15:30
актуална до: 29 февруари 2020 | 18:00

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 4 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 10.12.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 11.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

Не са открити записи
Не са открити записи