Категории
Профил на купувача

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за управлението и изпълнението на оперативна програма „Околна среда“
/архив/

Номер: 165
актуална от: 12 април 2016 | 10:30
актуална до: 31 май 2019 | 18:00