Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждит
/архив/

Номер: 21
актуална от: 27 ноември 2013 | 14:30
актуална до: 31 декември 2017 | 17:30


Решение за откриване
Обявление да поръчка
Документация за участие
Приложения към документацията за участие
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерство на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на околната среда и водите” открита с Решение № 236/27.11.2013 г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие
Информация за извършени плащания за месец ноември 2014 г.
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г.
Информация за извършени плащания за месец януари 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2015 г.
Информация за извършени плащания за месец март 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юни 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец юли 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец август 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец октомври 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец ноември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
Информация за извършени плащания за месец януари 2016 г.
Информация за извършени плащания за месец февруари 2016 г. 
Информация за извършени плащания за месец март 2016 г. 
Информация за извършени плащания за месец април 2016 г.