Категории
Профил на купувача

Публична покана с предмет: „Изграждане на второ ниво (мецанин) и надграждане на интегрирана система за съхранение на документи в съществуващото метално хале, предназначено за архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр.София,район „Сердика“,кв.„Илиянци“,
/архив/

Номер: 25
актуална от: 11 февруари 2014 | 17:12
актуална до: 31 март 2016 | 17:30

Публична покана с предмет: „Изграждане на второ ниво (мецанин) и надграждане на интегрирана система за съхранение на документи в съществуващото метално хале, предназначено за архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр. София, район „Сердика“, кв. „Илиянци“, м. „НПЗ Илиянци – изток“, кв. 3, УПИ XVIII – 623 „за архив“, собственост на Министерство на околната среда и водите“, с уникален номер в регистъра на АОП - 9025702 от 11.02.2014г.
Покана
Информация към публичната покана
Приложения - схеми към информацията

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи