Категории
Профил на купувача

Обществена поръчка по чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на околната среда и водите, съгласно Рамково споразумение № СПОР-30/21.12.2017 г."
/архив/

Номер: 262
актуална от: 16 февруари 2018 | 16:18
актуална до: 16 март 2021 | 17:30
Не са открити записи
Не са открити записи